TEPLOTECHNA & IZOLACE Praha a.s. poskytuje specializované služby v žárotechnice, továrních komínech, sanacích betonových konstrukcí a budov, výrobě a montáži ocelových konstrukcí, hydroizolacích a zateplení stavebních objektů

Tradice a zkušenosti společnosti sahají až do roku 1951, kdy vznikla Teplotechna s.p., která po dobu 40-ti let zajišťovala úzce specializované služby v oborech továrních komínů a žáruvzdorných vyzdívek tepelných agregátů.


Výrobní provozy

Pro zajižtění služeb našim zákazníkům využíváme výrobní provozy a skladovací prostory v Praze a okolí a v Domažlicích.


Oznámení o konání valné hromady

Představenstvo společnosti TEPLOTECHNA & IZOLACE Praha a.s, se sídlem nám. Chuchelských bojovníků 18/1, 159 00 Praha 5 -Velká Chuchle svolává


řádnou valnou hromadu


na 28.června 2018 od 14.00 hod. v sídle společnostiProgram jednání :


  1. Zahájení

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Podrobná zpráva představenstva o hospodaření společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2017

  4. Schválení návrhu výroční zprávy za rok 2017

  5. Schválení návrhu roční uzávěrky za rok 2017

  6. Různé

Ing. Petr Froněk

předseda představenstva


V Praze dne 19.5.2018