Ekologie

Politika jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany

 1. Politika jakosti je koordinována s politikou ochrany životního prostředí, s principy bezpečnosti práce a požární ochrany
 2. Zavedením systému QMS, EMS, BOZP, PO společnost demonstruje svůj vztah ke svým partnerům, životnímu prostředí, svým zaměstnancům a působí tak na veřejné mínění
 3. Uspokojovat potřeby zákazníků, zvyšování užitné hodnoty u zákazníků
 4. Zvyšovat prostřednictvím procesního systému řízení výkonnost, zejména produktivitu práce, redukované výkony u vlastní organizace
 5. Cílem je spokojenost zákazníka při udržování trvalé špičkové kvality staveb. Využívat ke zlepšování zpětné vazby informací od zákazníka
 6. Ochrana životního prostředí se stává jednou z hlavních priorit společnosti se zaměřením na prevenci, omezování negativních vlivů a neustálé zlepšování podmínek pro ochranu životního prostředí
 7. Informovat zákazníky a veřejnost o svých záměrech a výsledcích, zapojit obchodní partnery do procesů ochrany životního prostředí
 8. Zaměstnanci jsou vzděláváni a motivováni v  prohlubování péče o jakost, životní prostředí, bezpečnost práce, požární ochranu. Od zaměstnanců je vyžadován aktivní přístup k problematice
 9. Zvyšovat důraz na prevenci pravidelnými školeními, účastí na seminářích a dalšími výchovnými opatřeními u vlastních zaměstnanců.Prohlubovat jejich znalosti technické, technologické a další v uvedených oblastech
 10. Členové vedení jsou osobně angažováni v  systému řízení a jsou zainteresováni zejména zajišťováním zdrojů personálních, materiálových, finančních, mechanizačních a dalších
 11. Péče o vlastní zaměstnance po stránce zdravotní, hygienické, společenské
 12. Provádění auditů, analýza výsledků, vyhodnocování procesů, stanovení preventivních a systémových opatření za účelem zlepšování výkonnosti s  využitím zpětné vazby od zaměstnanců a zákazníků
 13. Bezpečnost práce, ochrana zdraví zaměstnanců a dalších účastníků je součástí ochrany životního prostředí a rovněž této oblasti je věnována preventivní pozornost
 14. Úsilí o snižování objemu odpadů, snižování nároků na spotřebu zdrojů (energie, suroviny), používání environmentálně šetrných technologií a materiálů
 15. Zpracování technologických předpisů musí obsahovat všechny procesy systému včetně ochrany zdraví zaměstnanců
 16. Prevenci PO věnovat pozornost, aby byly uchráněny společenské i firemní hodnoty.


15. 07. 2008 Ing. Petr Froněk generální ředitel
Zdroj: photoarchivenews.com
Zdroj: photoarchivenews.com

Zdroj: acus.org
Zdroj: acus.org

Zdroj: sdc.wa.gov
Zdroj: sdc.wa.gov