System environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

Vedení společnosti se rozhodlo zavést systém environmentálního managementu, aby se tak společnost jednoznačně přihlásila k celospolečenským trendům ochrany životního prostředí, požadavkům objednatelů, investorů i zaměstnanců.

Systém vychází z požadavků normy ISO 14001:2005 a úzce navazuje na systém řízení jakosti (QMS). Systém je rovněž propojen s řízením bezpečnosti práce a požární ochranou.

Zavedený a dokumentovaný systém environmentálního managementu vytváří podmínky pro řízení environmentálních aspektů vyplývajících z jeho činností. Umožňuje tak:
  • plnit požadavky právních předpisů
  • identifikovat a odstraňovat nebo omezovat významné environmentální aspekty a tak neustále zlepšovat vlastní environmentální profil plynoucí z činnosti společnosti
  • vytvářet tlak na spolupracující organizace vedoucí ke snižování nepříznivé zátěže životního prostředí
  • komunikovat o problémech vztahu činnosti společnosti k životnímu prostředí, jak uvnitř společnosti, tak navenek