Management jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

Společnost zavedla a udržuje systém managementu jakosti (QMS) dle ČSN EN 9001 : 2001.

Procesy QMS ve společnosti jsou  členěny na jodnotlivé procesy se vstupy a výstupy popsanými v Příručce jakosti, která je základním dokumentem společnosti pro řízení kvality.

Záměrem společnosti je :
 • plnit potřeby a očekávání zákazníků a jiných zainteresovaných stran (zaměstnanců, dodavatelů apod.)
 • dosahovat, udržovat a zlepšovat výkonnost a způsobilost organizace
 • reagovat na potřeby trhu
 • motivovat zaměstnance
Systém managementu jakosti je postaven na osmi základních principech
 • zaměření na zákazníka
 • vedení a řízení zaměstnanců
 • zapojení zaměstnanců
 • procesní přístup
 • systémový přístup managementu
 • neustálé zlepšování
 • přístup k rozhodování zakládající se na faktech
 • vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy